امروزه با توجه به گستردگی نرم افزار آموزش مجازی یا سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی و بهبود زیر ساخت پهنای باند کشور شاهد رشد روز افزون آموزش از راه دوره یا یادگیری الکترونیکی هستیم . چرا که آموزش مجازی با صرف کمترین منابع و با استفاده از اینترنت، فضای یادگیری آنلاین و مجازی را برای افراد، سازمانها و شرکتها به بهترین وجه ممکن فراهم می آورد. نرم افزار آموزش مجازی یا سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی فضای آموزش آنلاین را به شکلی ارایه می دهد که محدودیت جغرافیایی حذف می گردد آموزش های جدید و کاربردی متناسب با نیاز و درخواست جامعه و روش های جدید کسب درآمد مانند مادلینگ، بلاگر، فروشنده ماهر و حرفه ای از جمله آموزش های جدید و نوین هستند که برای اولین بار توسط مرکز آموزش پارس ارائه گردیده