• آموزش مهارت های هفت گانه ICDL

  دوره آموزش ICDL درجه ۱  دوره آموزش ICDL درجه ۲ دوره آموزش مهارت های هفت گانه ICDL توضیحات بیشتر و …

 • دوره مدیریت کسب و کار BBA

  دوره ی مدیریت کسب و کار BBA مدیریت کسب و کار چیست  توضیحات بیشتر و ثبت نام دوره عبارت مدیریت کسب …

 • دوره آموزش مربی بدنسازی

  مربی بدن سازی توضیحات بیشتر و ثبت نام دوره مقوله ی زیبایی اندام ، پرورش اندام و یا بدنسازی (body …

 • دوره آموزشی روان شناسی بالینی

  دوره آموزش روانشناسی بالینی توضیحات بیشتر و ثبت نام دوره روانشناسی فیزیولوژیک یکی از شاخه های مورد مطالعه ی روانشناسی بالینی ، …