ایران رزیدنت

دوره تحلیلگر تکنیکال بورس

تحلیلگر تکنیکال بورس  توضیحات بیشتر و ثبت نام دوره تحلیلگر تکنیکال بورس ( چارتیست ) شخصی است که از گراف ها و نمودارهای مرتبط با قیمتها و سطوح قیمتی اوراق بهادار استفاده کرده تا بتواند روند آتی آنها را در آینده پیش بینی و توصیف کند . چارتیست ها الزاما  از الگوهای مشهور سر ، […]