ایران رزیدنت

دوره آموزشی روان شناسی بالینی

دوره آموزش روانشناسی بالینی توضیحات بیشتر و ثبت نام دوره روانشناسی فیزیولوژیک یکی از شاخه های مورد مطالعه ی روانشناسی بالینی ، روانشناسی فیزیولوژیک است . علوم روانشناسی مانند بسیاری دیگر از علوم ریشه در نیاز ها و کنجکاویهای انسان دارد . امروزه روانشناسی فیزیولژیک به عنوان یکی از رشته های روانشناسی در دانشگاه ارایه می شود […]