ایران رزیدنت

دوره آموزش مربی بدنسازی

مربی بدن سازی توضیحات بیشتر و ثبت نام دوره مقوله ی زیبایی اندام ، پرورش اندام و یا بدنسازی (body building) نوعی ورزش است که در آن افراد بدنساز با انجام تمرینات گسترده و مختلف استقامتی و قدرتی بر عضلات خود ، تغذیه ی خاص و مناسب ، استراحت کافی زیر نظر مربی بدنسازی ، […]