ایران رزیدنت | هلدینگ خدمات وب سایت و اپلیکشن

رهبران کاری فوق العاده موفق چگونه با دیگران ارتباط برقرار می کنند؟

شرکت های موفق، تنها با یک ایده ی خوب در یک زمان مناسب به جایگاه حال حاضر خود نرسیده اند. اگر به پشت نمای ظاهری بهترین شرکت های جهان نگاهی بیاندازید، یک رهبر خوب را خواهید دید. به همین دلیل است که سرمایه گذاران دائما تکرار می کنند که سرمایه ی خود را بیشتر از ایده، روی […]