ایران رزیدنت

روش استفاده از قانون جذب

روش استفاده از قانون جذب ، بر اساس قانون جذب این خود ما هستیم که اتفاقات مثبت و منفی زندگیمان را جذب می کنیم. به عنوان مثال اگر در زمان نیاز دوستی به شما وام داده این خود شما بوده اید که بدون آگاهی از این قانون، پول را جذب کرده اید. همچنین اگر معلم، […]