ایران رزیدنت

دوره مدیریت فناوری اطلاعات (IT)

مدیریت فناوری اطلاعات توضیحات بیشتر و ثبت نام دوره سازمان ها و موسسات امروزی ، همگی تجربه گذر از محیط های سنتی کسب و کار و ورود به عصر جدید اطلاعات را دارند.ورود به عصر جدید بازارهای رقابتی کسب وکار امری واجب و ناگریز است و مدیریت در این عصر متفاوت ، نیازمند دانش و […]