ایران رزیدنت

راهکارهای عالی کارآفرینان برای مدیریت استرس

کارآفرینان مشغله‌های زیادی دارند و مدام مشغول کار هستند، به همین خاطر استرس و اضطراب زیادی را در طول روز تجربه خواهند کرد. کارآفرینان برای دست یابی به موفقیت باید بتوانند استرس خود را با راهکارهای مناسب کاهش دهند. استرس نتیجه‌ی فعالیت مستمر در یک بازه‌ی زمانی است. وقتی برای مدت طولانی تحت فشار قرار بگیرید و مدام درگیر باشید، احساس […]