استاندارد ممیزی سیستم های مدیریت(ISO 19011:2011)

دوره استاندارد رهنمودهایی برای ممیزی سیستم های مدیریت (ISO 19011:2011) چه دوره ای است؟

توضیحات بیشتر و ثبت نام دوره

دوره استاندارد رهنمودهایی برای ممیزی سیستم های مدیریت (ISO 19011:2011) یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه.

درباره دوره:

استاندارد ایزو ۱۹۰۱۱ راهنمایی برای ممیزی سیستم های مدیریتی شامل ، اصول ممیزی ، مدیریت یک برنامه ممیزی و نحوه انجام ممیزی های سیستم مدیریتی  و همچنین ارزیابی و صلاحیت ممیزان و فردی که برنامه ممیزی و ممیزان را مدیریت می نماید . استاندارد ایزو ۱۹۰۱۱ برای کلیه سازمان هایی که نیاز به انجام ممیزی داخلی یا خارجی سیستم های مدیریتی و یا نیاز به مدیریت یک برنامه ممیزی دارند ، کاربرد دارد .ممیزی فرآیندی نظامند ، مستقل و مدون به منظور بدست آوردن شواهد ممیزی و ارزیابی آن ها بصورت عینی برای مشخص نمودن اینکه تا چه حدی معیارهای ممیزی برآورده می شوند .

امکانات آموزشی این دوره عبارتند از:

آموزش: مطالب این دوره در ۲۰ ساعت به صورت  بسته آموزشی ارائه می گردد.

آموزش آنلاین دوره:

در پایان این دوره چه اتفاقی رخ خواهد داد؟

  • دامنه کاربرد راهنمای ممیزی ایزو ۱۹۰۱۱ از ممیزی سیستم های مدیریت کیفیت و محیط زیست به تمامی سیستم های مدیریتی گسترش یافته است .
  • ارتباط بین ISO 19011 و ISO/IEC 17021   مشخص شده است .
  • روش های ممیزی غیر حضوری و مفاهیم ریسک مطرح شده است .
  • رازداری بعنوان یکی از اصول ممیزی مطرح شده است .

اگر در این دوره شرکت نکنم چه می‌ شود؟

هیچ اتفاقی رخ نمی‌ دهد. پشت هر انسان موفقی می توانید صدها انسان را پیدا کنید که در مسیر موفقیت گام برداشتند ولی به مقصد نرسیدند، و پشت  آنها صدها انسانی که فقط به موفقیت فکر می کنند و هیچ قدمی در مسیر بر نمی دارند و پشت سر آن ها هم باز صدها نفر دیگر هستند که رویای موفق شدن را دارند. این شمایید که باید تصمیم بگیرید جزء کدام دسته باشید. ده‌ ها میلیون‌ انسان در کشور ما و میلیاردها نفر در سراسر جهان حتی کوچک ترین اطلاعی از چنین برنامه‌ها و نشست‌ های پرباری ندارند و به تکرار زندگی روزمره خود می‌ پردازند.

توضیحات بیشتر و ثبت نام دوره

دیگر دوره های ایزو

استاندارد ممیزی داخلی ISO 18001: 2007
استاندارد مبانی،الزامات و مستندسازی ISO 14001:2004
استاندارد مدیریت کیفیت (ISO 9001:2015)

2 Comments to “استاندارد ممیزی سیستم های مدیریت(ISO 19011:2011)”

  1. […] استاندارد ممیزی داخلی ISO 18001: 2007 استاندارد مبانی،الزامات و مستندسازی ISO 14001:2004 استاندارد ممیزی سیستم های مدیریت(ISO 19011:2011) […]

دیدگاهتان را بنویسید