ایران رزیدنت

آموزش مدیریت MBA کسب و کار

مدیریت ارشد کسب و کار ( mba) توضیحات بیشتر و ثبت نام دوره مدیریت ارشد کسب و کار ( mba) مخفف عبارت Master of BusinessAdministration) ) کارشناسی ارشد در رشته ی مدیریت کسب وکار می باشد . این رشته برای اولین بار در آمریکا ، قرن نوزدهم بوجود آمد که حاصل صنعتی شدن تجارت در […]