ایران رزیدنت | هلدینگ خدمات وب سایت و اپلیکشن

دوره مدیریت کسب و کار BBA

دوره ی مدیریت کسب و کار BBA مدیریت کسب و کار چیست  توضیحات بیشتر و ثبت نام دوره عبارت مدیریت کسب و کار معادل business administration  یا management business می باشد . که در ادبیات فارسی و بحث مدیریت به معنای مدیریت بازرگانی برگردانده شده است . به صورت کلی در عرصه ی علوم مدیریتی ، مفهوم […]

آموزش مدیریت MBA کسب و کار

مدیریت ارشد کسب و کار ( mba) توضیحات بیشتر و ثبت نام دوره مدیریت ارشد کسب و کار ( mba) مخفف عبارت Master of BusinessAdministration) ) کارشناسی ارشد در رشته ی مدیریت کسب وکار می باشد . این رشته برای اولین بار در آمریکا ، قرن نوزدهم بوجود آمد که حاصل صنعتی شدن تجارت در […]